Usługi kancelarii

Znajomość mechanizmów ekonomicznych, a także współdziałanie z ekspertami branżowymi pozwala przede wszystkim właściwie zanalizować i ocenić sytuację prawną klienta, a następnie dobrać właściwe instrumenty celem realizacji jego interesów. Z uwagi na wyraźnie określony profil i specjalizację, a co za tym idzie pewną powtarzalność spraw jesteśmy w stanie sprawnie zareagować i podjąć działania dla klienta bez konieczności przeprowadzenia nadmiernych reaserch’ów i sporządzania przedłużających sprawę analiz. Wykonujemy usługi w sposób indywidualnie dopasowany do klienta, a proponowany system rozliczeń jest jasny i przejrzysty.

Klient może wybrać według swego uznania sposób rozliczania:

  • w ramach ryczałtu miesięcznego dedykowanego dla stałej obsługi prawnej
  • w formie wynagrodzenia za konkretne czynności
  • w formie stawki godzinowej za usługi (pakiety godzinowe lub pakiety usług)

Oferujemy także możliwość określenia górnej granicy wynagrodzenia (fee-cap), względnie możliwość umówienia się na dodatkowe wynagrodzenie w przypadku pozytywnego dla klienta zakończenia sprawy (success fee).

Zachęcamy do zapoznania się z obszarami usług oferowanych przez kancelarię.

Prawo nieruchomości i prawo budowlane

Zobacz więcej

Prawo gospodarcze i handlowe

Zobacz więcej

Prawo ochrony środowiska i gospodarka odpadami

Zobacz więcej

Prawo upadłościowe i restrukturyzacja

Zobacz więcej

Prawo zamówień publicznych

Zobacz więcej

Własność intelektualna

Zobacz więcej

Prawo pracy

Zobacz więcej

Odnawialne źródła energii

Zobacz więcej

Arbitraż i postępowania sądowe

Zobacz więcej