Blog

Biznes

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny

Specjalizuje się w prawie gospodarczym i bieżącej obsłudze korporacyjnej polskich i zagranicznych spółek kapitałowych, w szczególności w zakresie prawa umów handlowych, M&A. W kancelarii odpowiada za praktykę działu prawa handlowego.

04.07.2023

Zmiana stosunków wodnych

Co to jest zmiana stosunków wodnych? Pojęcie zmiany stosunków wodnych zostanie skrótowo omówione przez pryzmat art. 234 prawa wodnego. Zgodnie z art. 234 […]1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać […]

29.06.2023

Fundacja rodzinna

Zdarza się często, że spadkobiercy nie mogą zajmować się biznesem rodzinnym w związku z czym ustawodawca przewidział rozwiązanie znane w innych krajach czyli fundację rodzinną. Rozwiązanie to pozwala nadal prowadzić biznes rodzinny bez zaangażowania następców prawnych. Jednocześnie fundacja rodzinna pozwala chronić majątek wypracowany przez lata czy pokolenia. We wpisie tym przedstawimy ogólne zasady funkcjonowania nowego bytu prawnego jakim jest fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym. Dlaczego […]

23.06.2023

Leasing a lichwa

Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu Jakże różne są reakcje przedsiębiorców na działania windykacyjne firm pożyczkowych lub oferujących leasingi, które to firmy w wyniku tych działań chcą odebrać samochody lub maszyny wcześniej wyleasingowane lub na które wcześniej udzielono pożyczki ze względu na brak spłat lub opóźnienia w spłatach rat leasingowych. Niektórzy klienci, w swej bezsilności pytają czy jeżeli ukryją, zniszczą lub spalą dany przedmiot to czy osiągną chociaż to, […]

09.06.2023

Podatek od spadków i darowizn. Zmiany kwot wolnych od podatków

Kwota wolna od podatku po nowelizacji ustawy o podatku od spadków i darowizn otrzymanych w ciągu pięciu lat od jednej osoby wzrośnie z 10 434 zł do 36 120 zł (najbliższa rodzina), z 7878 zł do 27 090 zł (dalsza rodzina). Dla III grupy podatkowej wzrośnie z 5308 zł do 5733 zł. Zmiana limitu istotna również dla grupy zerowej Zmiana limitu jest też istotna także dla każdego kto […]

01.06.2023

Do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy nawet Kodeks Napoleona

Często zdarza się, że sprawy spadkowe są zaniedbywane przez bardzo długi czas, co może powodować trudności z określeniem jakie przepisy należy do nich stosować. Problem może polegać nie tylko na zastosowaniu przepisu z obecnego Kodeksu Cywilnego (np. ustalenia brzmienia tego przepisu na chwilę śmierci spadkodawcy), ale także może dotyczyć tego czy w ogóle obecnie obowiązujący Kodeks Cywilny będziemy stosować. W Polsce do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy, nawet Kodeks […]

26.05.2023

Kooperatywy mieszkaniowe czyli wspólne budowanie – nowe przepisy

Co to jest kooperatywa mieszkaniowa?   1 marca 2023 r. weszła w życie ustawa o kooperatywach mieszkaniowych, która za pomocą nowych przepisów wprowadza dodatkowe możliwości dla osób, które wspólnie, ale jednocześnie samodzielnie chciałyby zbudować budynek mieszkalny. Rozwiązanie przeznaczone jest dla co najmniej 3 osób fizycznych zamierzających rozpocząć inwestycję i stać się stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej. Czy kooperatywa mieszkaniowa pozwala ograniczyć koszty?   Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych pozwala […]

19.05.2023

Nawiezienie ziemi na działkę

Chciałbym podnieść oraz utwardzić teren i przyjąłem ziemię z wykopów na działkę Z problemem pt. chciałbym podnieść teren i przyjąłem ziemię na działkę z wykopów spotykamy się coraz częściej nie tylko z tego powodu, że sami chcemy wykonać prace ziemne i podnieść poziom naszej nieruchomości w związku z czym zamawiamy materiały w tym celu, ale także ze względu na wykorzystanie przez inne osoby naszej niewiedzy dotyczącej prawa odpadowego. Coraz częściej inwestorzy oferują różnym osobom ziemię z wykopów, […]

15.12.2021

Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów

W Polsce coraz więcej inwestycji dotyczących dużych farm PV czyli projektów powyżej 1 MW. Dla dużych, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych podstawowym problemem – ze względu na skalę inwestycji – jest kwestia pozyskania koniecznej dokumentacji tj. uzyskania odpowiednich decyzji admnistracyjnoprawnych. Artykuł „Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów” jest częścią serii o OZE.  Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ z tym samym problemem muszą się mierzyć […]

26.11.2021

Nowelizacja ustawy OZE: 4 najważniejsze zmiany

Nowelizacja ustawy OZE,  która weszła w życie 30 października 2021 r. zmieniła zasady funkcjonowania systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE tj. zasady rządzące systemem aukcyjnym i sytemami FIT i FIP. Wydłużono do 8 lat możliwości korzystania z pomocy publicznej. Obecnie terminem granicznym, do którego obowiązuje wsparcie jest 30 czerwca 2047 r. (poprzednie regulacje obowiązywały do końca czerwca 2039 r.) W związku z powyższym wydłuży się okres wsparcia w postaci obowiązku zakupu niewykorzystanej […]