19.05.2023

Nawiezienie ziemi na działkę

Chciałbym podnieść oraz utwardzić teren i przyjąłem ziemię z wykopów na działkę

Z problemem pt. chciałbym podnieść teren i przyjąłem ziemię na działkę z wykopów spotykamy się coraz częściej nie tylko z tego powodu, że sami chcemy wykonać prace ziemne i podnieść poziom naszej nieruchomości w związku z czym zamawiamy materiały w tym celu, ale także ze względu na wykorzystanie przez inne osoby naszej niewiedzy dotyczącej prawa odpadowego.

Coraz częściej inwestorzy oferują różnym osobom ziemię z wykopów, ponieważ nie mają pomysłu jak się jej pozbyć a często najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest zaoferowanie ziemi osobie, która chce utwardzić, zniwelować lub podnieść poziom swojej działki.

Ziemia lub gleba może być uznana za odpad

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że ziemia, gleba z wykopów budowlanych innych niż z naszej działki jest odpadem a właściciel działki, który utwardza lub podnosi teren tymi odpadami powinien posiadać na to zezwolenie np. na składowanie lub magazynowanie odpadów, czego oczywiście często brak.

Bez zezwolenia można nawieźć do 200 kg ziemi na jeden metr kwadratowy działki (200kg/m2), co oznacza jej dopuszczalne podwyższenie średnio o około 15 cm. W związku z powyższym przepisy pozwalają na nawiezienie niewielkich ilości mas ziemnych lub gruzu.

Jeżeli nie będziemy mieli stosownego pozwolenia a tego dotyczy omawiany problem to wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakaże usunięcie odpadów z naszej działki w myśl art. 26 ustawy o odpadach.

Nakaz usunięcia odpadów

Osoby, które „się nawiozły” będą zobowiązane do usunięcia nawiezionej gleby (ziemi lub odpadu) przy czym niestety nie wystarczy wywieźć ziemi z działki, ale należy postąpić z nią tak jak z odpadem i w tym miejscu zaczyna się dramat wielu osób.

Pomimo, że przyjęliśmy ziemię lub glebę nieodpłatnie, za darmo albo nawet ją kupiliśmy to będziemy zobowiązani do jej usunięcia. Co gorsza będziemy musieli legalnie ją usunąć i wykazać to odpowiednimi dokumentami od upoważnionych podmiotów a koszty usunięcia takich odpadów i przede wszystkim uzyskania stosownych zaświadczeń ze średniej wielkości działki wynoszą często setki tysięcy złotych.

Rekomendacja

Często zdarza się, że sąsiad albo inna uprzejma osoba, której nie podoba się utwardzanie działki, niwelowanie terenu lub inne prace ziemne informując organ o tych pracach może spowodować, że nasza piękna działka stanie się dla nas koszmarem a koszty doprowadzą do bankructwa.

Jeżeli jednak nie mieliśmy wiedzy i dokonaliśmy podniesienia lub nawiezienia gruntu ponad dopuszczalne normy to powinniśmy sprawdzić przede wszystkim czy istnieje możliwość obrony przed koniecznością usunięcia ziemi z działki.

W tym celu należy przede wszystkim zbadać i ocenić przepisy dotyczące legalnego przekazania odpadów (ziemi), dotyczące posiadania odpadów, solidarnego posiadania odpadów, miejsc nieprzeznaczonych do składowania lub magazynowania odpadów, metod pomiaru ilości nawiezionego odpadu (materiału).

Jeżeli jesteśmy już po wydaniu decyzji nakazującej usunięcie ziemi należy rozważyć zastosowanie przepisów dotyczących możliwości zmiany sposobu usunięcia odpadów.

Maks Gurbisz (@maks_gurbisz) | TikTok

Maksymilian Gurbisz
Opiekun działu
Maksymilian Gurbisz
Radca prawny