Blog

Klient indywidualny

Tomasz Łagocki
Opiekun działu
Tomasz Łagocki
Adwokat

W ramach Kancelarii prowadzi obsługę klientów biznesowych i indywidualnych łącząc wiedzę i doświadczenie z różnych dziedzin prawa. W ramach swojej praktyki wykorzystuje wiedzę z zakresu nowych technologii. Specjalizuje się w procesach cywilnych i w prawie medycznym. W kancelarii odpowiada za klienta indywidualnego.

11.07.2023

Kodeks wyborczy

Co zmienia znowelizowany Kodeks wyborczy?   Rejestr Wyborców Centralny Rejestr Wyborców (CRW) ma za zadanie gromadzenie danych o wyborcach i o posiadaniu przez nich prawa wyborczego – w kraju i za granicą w czasie rzeczywistym. W założeniu ma ułatwić to zarządzanie danymi o wyborcach zmieniających miejsce, w którym oddają głosy. Komisje wyborcze w małych miejscowościach Nowa ustawa stworzy możliwość formowania nowych lokali do głosowania  w małych miejscowościach. Stały obwód, w którym oddaje się głosy wyniesie od 200 do 4000 […]

01.06.2023

Do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy nawet Kodeks Napoleona

Często zdarza się, że sprawy spadkowe są zaniedbywane przez bardzo długi czas, co może powodować trudności z określeniem jakie przepisy należy do nich stosować. Problem może polegać nie tylko na zastosowaniu przepisu z obecnego Kodeksu Cywilnego (np. ustalenia brzmienia tego przepisu na chwilę śmierci spadkodawcy), ale także może dotyczyć tego czy w ogóle obecnie obowiązujący Kodeks Cywilny będziemy stosować. W Polsce do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy, nawet Kodeks […]

15.05.2023

Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% – najem i użyczenie mieszkania Niniejszy wpis jest analizą niektórych regulacji tzw. bezpiecznego kredytu 2% jeszcze przed skierowaniem ustawy do Senatu, ponieważ los poprawek Senatu, z uwagi na uwarunkowania polityczne, jest niepewny. Tytułem wstępu należy wskazać, że aby spełnić warunki, które umożliwią zaciągnięcie bezpiecznego kredytu 2% to kredytobiorca, ale także osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe nie może posiadać prawa do innego mieszkania […]

29.10.2021

Kłopoty z testamentem? Zobacz co możesz zrobić!

Czasami sprawy rodzinne nie układają się po naszej myśli. Każdemu z nas mogą przydarzyć się kłopoty z testamentem. Przy komplikacji relacji rodzinnych pojawia się niepewność w sprawie braku dziedziczenia. W tym artykule pokazujemy jak możesz ochronić się przed tym zagrożeniem. Czym jest zachowek? Jako najbliżsi krewni spadkodawcy jesteśmy uprawnieni do zachowku który ma nas chronić w niekorzystnych sytuacjach. Jesteśmy powołani do co najmniej części spadku w sytuacji gdy spadkodawca nie uwzględni […]

21.08.2021

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Skutki wypadku przy pracy wiążą się nie tylko z większą lub mniejszą dolegliwością powstającą dla pracownika, ale również z licznymi obowiązkami i zasadami, których dopilnować powinien pracodawca. Artykuł „Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy” jest częścią serii o Prawie pracy. Wypadek przy pracy Definicja wypadku przy pracy określona została w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie […]

20.08.2021

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W obecnym stanie prawnym, pracodawca ma możliwość zawarcia z pracownikiem m.in. umowy o pracę zawartej na czas określony, jak i zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Różnica pomiędzy tymi umowami polega nie tylko na okresie na jaki zawarta ma być dana umowa ale także na formie i elementach jakie powinno zawierać wypowiedzenie danej umowy. Artykuł „Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę” jest częścią serii o Prawie pracy. Otóż pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy w przypadku umowy […]

20.08.2021

Kontrola trzeźwości pracownika

Warunki kontroli stanu trzeźwości pracownika Pracodawca ma prawo do wymagania i egzekwowania obowiązku polegającego na zakazie spożywania alkoholu w miejscu pracy, a także do stawiania się w miejscu pracy wyłącznie w stanie trzeźwości. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W szczególności pracodawca jest obowiązany do: organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniania przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, […]

19.08.2021

ZFŚS dla pracowników na okresie próbnym

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są w oparciu o kryterium socjalne pracownika, poparte stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami. Bez znaczenia przy tym pozostaje rodzaj i okres, na jaki została zawarta z pracownikiem umowa o pracę, w związku z czym pracownik przebywający na umowie na okres próbny, również może ubiegać się o dofinansowanie i świadczenie z ZFŚS. Artykuł „ZFŚS dla pracowników na okresie próbnym” jest częścią serii o Prawie pracy. Tytułem wstępu, zasady tworzenia […]

18.08.2021

RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika

Czy pracodawca w celu ochrony pozostałych pracowników w obecnych pandemicznych czasach może dokonać pomiaru temperatury ciała od swojego podwładnego? W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID wydaje się, że takie działania pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione, mimo, że przepisy Specustawy w pierwszej kolejności uprawnienia w postaci podjęcia określonych czynności zapobiegawczych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii przyznają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Artykuł „RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika” […]