Blog

Prawo administracyjne

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny

Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także podyplomowe studia prawa pracy. Jest byłym adwokatem, obecnie wykonuje zawód radcy prawnego. Specjalizuje się w sprawach szeroko rozumianego prawa nieruchomości, obsłudze prawnej organów administracji publicznej a także reprezentowaniu Klientów Kancelarii w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi. W kancelarii odpowiada za praktykę działu prawa administracyjnego.

25.09.2023

Rewolucja czy ewolucja w planowaniu przestrzennym?

24 września rozpoczęła się wielka nowelizacja planowania i zagospodarowania przestrzennego! Część przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw weszła w życie. Nowelizacja na podstawie wyżej wymienionej ustawy będzie wdrażana etapami, a zakończy się w 2026 roku. Jakie są najważniejsze zmiany? Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W myśl nowych regulacji, studium uwarunkowań i kierunków […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

13.09.2023

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

W dobie rosnących cen gruntów atrakcyjnym pomysłem wydaje się zakup działki rolnej i jej późniejsze odrolnienie. Ale czy zawsze takie rozwiązanie jest korzystne? Czym jest odrolnienie? Przekształcenie działki rolnej w budowlaną polega na zmianie przeznaczenia gruntu na nierolniczy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub na uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Następnie konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Decyzja o warunkach zabudowy W przypadku, gdy dla danej działki nie został […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

25.08.2023

Przy kredycie 2% bez PCC. Kto jeszcze skorzysta?

Przy nabyciu nieruchomości z rynku wtórnego kupujący ma obowiązek zapłacić podatek PCC od zakupu tej nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku  od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%. Jednakże […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

18.05.2023

Zasiedzenie nieruchomości – ABC wnioskodawcy

Od kilku lat na rynku obserwujemy gwałtowny wzrost cen nieruchomości, które w czasach galopującej inflacji stanowią lokatę kapitału i zabezpieczenie na przyszłość. Najczęściej spotykanym sposobem nabycia prawa własności jest umowa, jednakże może warto pomyśleć o uregulowaniu stanu prawnego posiadanych gruntów? Jednym z takich rozwiązań jest zasiedzenie.   Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie  nieruchomości jest jednym ze sposobów nieodpłatnego nabycia prawa własności ex lege […]

09.05.2023

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

Jeżeli część lub cała Twoja nieruchomość została przejęta w związku z realizacją inwestycji drogowej to ten poradnik jest dla Ciebie! W przystępny sposób pokażemy Ci co musisz wiedzieć, by walczyć o jak najwyższe odszkodowanie!   Komu przysługuje odszkodowanie? Wywłaszczenie nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych następuje za odszkodowaniem ustalonym na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, […]

05.05.2023

Odszkodowanie za słup energetyczny na działce na drodze administracyjnej

Jeżeli na Twojej działce posadowiony został w PRL-u słup energetyczny lub inne urządzenia przesyłowe (gazociągi, wodociągi, ropociągi, kanalizację i światłowody) przebiegające przez działkę, a w dziale III księgi wieczystej nieruchomości brak jest wpisu o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz operatora przesyłowego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że należy Ci się odszkodowanie za posadowienie tego słupa!   Warto wspomnieć, że już sama linia elektroenergetyczna przechodząca nad działką daje podstawy do wystąpienia z roszczeniem o ustalenie […]

24.08.2022

Podział gospodarstwa rolnego w spadku

W tym wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwu wybrane możliwości zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które wchodzi w skład masy spadkowej. Podział gospodarstwa rolnego różni się od zwykłego podziału majątku wchodzącego w skład masy spadkowej.

28.08.2021

PZP: I wariant trybu podstawowego

Według przepisów nowego Pzp zamawiający dokonuje wyboru trybu udzielania zamówień w zależności od wartości, na jaką opiewa przedmiot zamówienia. Tym samym w postępowaniach, których wartość nie przekracza progów unijnych będą miały zastosowanie odmienne tryby niż w postępowaniach, których wartość jest równa, bądź przekracza progi unijne. Artykuł PZP: I wariant trybu podstawowego jest częścią serii o Prawie zamówienień publicznych. Przykładowo w postępowaniach podprogowych są dozwolone następujące tryby udzielenia […]

30.08.2021

PZP: Negocjacje w wariancie II trybu podstawowego

Zamawiający udzielają zamówień w trybie podstawowym wówczas, gdy wartość postępowania nie przekracza progów unijnych. Wariant II trybu podstawowego charakteryzuje się tym, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani wykonawcy, a następnie zamawiający jest uprawniony do prowadzenia negocjacji. Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia zamiar przeprowadzania negocjacji. W przypadku, gdy nie określono w dokumentacji możliwości wszczęcia procesu negocjacji w toku postępowania, zamawiający nie może ich […]