29.10.2021

Kłopoty z testamentem? Zobacz co możesz zrobić!

Czasami sprawy rodzinne nie układają się po naszej myśli. Każdemu z nas mogą przydarzyć się kłopoty z testamentem. Przy komplikacji relacji rodzinnych pojawia się niepewność w sprawie braku dziedziczenia. W tym artykule pokazujemy jak możesz ochronić się przed tym zagrożeniem.

Czym jest zachowek?

Jako najbliżsi krewni spadkodawcy jesteśmy uprawnieni do zachowku który ma nas chronić w niekorzystnych sytuacjach. Jesteśmy powołani do co najmniej części spadku w sytuacji gdy spadkodawca nie uwzględni nas w testamencie. Z tego prawa możemy skorzystać również gdy przekazujący majątek niekorzystnie dysponuje przedmiotem spadku jeszcze za jego życia.

 • Składając pozew o zachowek, możemy domagać się wypłacenia określonej kwoty pieniężnej, która stanowi część wartości udziału spadkowego.

Masz pytania? By porozmawiać z nami kliknij tutaj.

Zachowek Testament

Kto może domagać się zachowku?

Domagać się zachowku mogą:

 • Dzieci spadkodawcy. W sytuacji, gdyby dzieci nie dożyły spadku, wnuki i prawnuki mogą domagać się zachowku
 • Małżonek spadkodawcy, pod warunkiem, że w chwili śmierci zmarłego nie był z spadkodawcą w separacji
 • Rodzice spadkodawcy domagają się zachowku w sytuacji, podczas gdy spadkodawca nie miał dzieci a rodzice byliby powołani do spadku na podstawie ustawowego dziedziczenia.

A co jeśli spadkodawca Cię wydziedziczył?

Wydziedziczenie polega na tym, że spadkodawca pozbawia wydziedziczonych prawa do spadku oraz prawa do zachowku. Jeżeli zostaniesz wydziedziczony, nie dostaniesz nic ze spadku oraz nie będziesz miał prawa do wniesienia roszczenia o zachowek przeciwko dziedziczącemu spadkobiercy. Skuteczne wydziedziczenie następuje poprzez oświadczenie woli spadkodawcy w testamencie na podstawie kilku przesłanek:

 • Spadkobierca wbrew woli spadkodawcy postępuje uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego
 • dopuścił się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci
 • uporczywie nie dopełnia względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych.

Żeby wydziedziczenie nastąpiło skutecznie, osoba wydziedziczona:

 • wymieniona jest w testamencie
 • co najmniej jedna z wyżej wymienionych przyczyn jest tej osobie przypisana
 • wydziedziczenie tej osoby jest właściwie opisane w testamencie przez spadkodawcę.

Jeżeli co najmniej jedna z przyczyn nie jest wskazana w testamencie lub okazuje się że zapis jest nieprawdą, zapis wydziedziczenia staje się nieważny.

A co jeśli jesteś wydziedziczony? Jak możesz podważyć wydziedziczenie?

Spadkodawca może wydziedziczyć ustawowego spadkobiercę jedynie poprzez testament, a więc możesz zatem:

 • Podważyć wydziedziczenie poprzez podważenie ważności testamentu – tym samym jednocześnie podważasz zapis wydziedziczenia
 • Wskazać na nieważność zapisu wydziedziczenia poprzez niespełnienie wymogów formalnych. Są nimi m.in brak wskazania przyczyny wydziedziczenia; wskazanie zbyt ogólnego zachowania lub innego zachowanie przez spadkodawcę, które się nie kwalifikuje jako podstawa do wydziedziczenia
 • Zakwestionować prawdziwość przyczyny wydziedziczenia. Można to zrobić poprzez udowodnienie nieprawidłowości przyczyn wskazanych przez spadkodawcę w testamencie. Możesz użyć do tego korespondencje ze spadkodawcą, przesłuchanie świadków oraz rodzinne fotografie.
 • Wskazać na na fakt, że doszło do przebaczenia wydziedziczonemu. W tym sposobie należy udowodnić, że spadkodawca osobie wydziedziczonej wybaczył za określone zachowanie, które stanowi przyczynę wydziedziczenia. Prawo nie narzuca żadnej określonej formy przebaczenia. Wystarczy jakiekolwiek zachowanie które świadczy że doszło do przebaczenia osobę wydziedziczoną przez spadkodawcę.

W jaki sposób można podważyć testament?

Testament podważa sąd w postępowaniu sądowym o nabyciu spadku, uchylenie lub zmianę postanowienia o stwierdzenia nabycia spadku oraz w trakcie sprawy sądowej o zachowek. Każdy rodzaj testamentu można podważyć.

Możesz podważyć cały testament, jeżeli testator złożył testament:

 • W stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli
 • Pod wpływem błędu uzasadniającego przypuszczenie, że gdyby spadkodawca nie działał pod wpływem błędu, nie sporządził testamentu tej treści
 • Pod wpływem groźby.

Możesz również podważyć testament na podstawie niedopełnienia wymogów formalnych w testamencie. Przykładem tego jest testament maszynowy sporządzony na komputerze i później podpisany własnoręcznie. Inny przykład braku formalnego w testamencie jest testament sporządzony przez jednego małżonka w imieniu drugiego. Taki testament jest nieważny ponieważ przepisy wymagają by każdy małżonek sporządził własny testament odręcznie.

Kłopoty z testamentem? Skontaktuj się z nami.