25.08.2023

Przy kredycie 2% bez PCC. Kto jeszcze skorzysta?

Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

Przy nabyciu nieruchomości z rynku wtórnego kupujący ma obowiązek zapłacić podatek PCC od zakupu tej nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku  od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%. Jednakże wkrótce kupujący będzie mógł być zwolniony z obowiązku zapłaty wyżej wymienionego podatku lub zapłaci wyższą stawkę. Sprawdź kto skorzysta na zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw!

Skorzystają kupujący, którzy nie mają nieruchomości

Zgodnie z dodanym pkt 16 art. 9 ustawy, który wchodzi w życie 31 sierpnia 2023 r. zniesienie PCC dotyczy sprzedaży, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którzy nie posiadali wcześniej prawa do innej nieruchomości mieszkalnej, chyba że udział w prawach własnościowych nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Oznacza to, że od 31 sierpnia nabywając pierwszą nieruchomość mieszkalną z rynku wtórnego kupującemu będącemu osoba fizyczną przysługiwać będzie zwolnienie z  obowiązku zapłaty PCC w wysokości 2%. 

A zatem beneficjentami nowych przepisów będą zapewne nabywający nieruchomości z rynku wtórnego w ramach Bezpiecznego Kredytu 2%.

Kto straci na nowych przepisach?

Niekorzystne zmiany w zakresie PCC przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego obejmują również kupujących, którzy nabywają szósty lub kolejny lokal mieszkalny. Zgodnie z dodanym  art. 7a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, będzie wynosić 6%. Wyższa stawka podatku będzie miała zastosowanie także w stosunku do kilku kupujących lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość na współwłasność, chociażby tylko jeden z nich był zobowiązany do uiszczenia podatku w takiej stawce. Zmiany w zakresie wyższej stawki PCC będą obowiązywać od 1 stycznia 2024 r.

Powyższe regulacje zawarte są w Ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Kto realnie skorzysta, a kto straci na zmianach?

Największym beneficjentem wprowadzanych zmian wydają się być nabywcy swojej pierwszej nieruchomości mieszkalnej z rynku wtórnego, a zwłaszcza nabywcy takich nieruchomości pragnący skorzystać z Bezpiecznego Kredytu 2 %. Ale czy w rzeczywistości uda im się zaoszczędzić?

Już teraz widoczna jest praktyka sprzedających oraz biur nieruchomości, że ofertowe ceny mieszkań i domów z rynku wtórnego podwyższane są o przedmiotowe 2 %. Trzeba będzie więc szukać okazji na rynku nieruchomości, by oszczędności z PCC były realne.

Z kolei najbardziej poszkodowane są miasta i gminy, bo nowa ulga uszczupla ich dochody budżetowe. Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłem dochodów własnych gminy są wpływy z podatków od czynności cywilnoprawnych.

 

Zapraszamy do kontaktu z nami oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.

https://www.facebook.com/lexaccrowell

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091537214187

 

Zapoznaj się także z innymi artykułami o podobnej tematyce: https://gurbiszlagocki.pl/kredyt-2/

 

Karolina Michalska
Opiekun działu
Karolina Michalska
Radca prawny