Blog

Klient indywidualny

01.06.2023

Do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy nawet Kodeks Napoleona

Często zdarza się, że sprawy spadkowe są zaniedbywane przez bardzo długi czas, co może powodować trudności z określeniem jakie przepisy należy do nich stosować. Problem może polegać nie tylko na zastosowaniu przepisu z obecnego Kodeksu Cywilnego (np. ustalenia brzmienia tego przepisu na chwilę śmierci spadkodawcy), ale także może dotyczyć tego czy w ogóle obecnie obowiązujący Kodeks Cywilny będziemy stosować. W Polsce do spraw spadkowych stosuje się prawo z chwili śmierci spadkodawcy, nawet Kodeks […]

15.05.2023

Kredyt 2%

Bezpieczny kredyt 2% – najem i użyczenie mieszkania Niniejszy wpis jest analizą niektórych regulacji tzw. bezpiecznego kredytu 2% jeszcze przed skierowaniem ustawy do Senatu, ponieważ los poprawek Senatu, z uwagi na uwarunkowania polityczne, jest niepewny. Tytułem wstępu należy wskazać, że aby spełnić warunki, które umożliwią zaciągnięcie bezpiecznego kredytu 2% to kredytobiorca, ale także osoba prowadząca z nim gospodarstwo domowe nie może posiadać prawa do innego mieszkania […]