Blog

Klient indywidualny

21.08.2021

Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy

Skutki wypadku przy pracy wiążą się nie tylko z większą lub mniejszą dolegliwością powstającą dla pracownika, ale również z licznymi obowiązkami i zasadami, których dopilnować powinien pracodawca. Artykuł „Wypadek przy pracy – obowiązki pracodawcy” jest częścią serii o Prawie pracy. Wypadek przy pracy Definicja wypadku przy pracy określona została w art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zgodnie […]

20.08.2021

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

W obecnym stanie prawnym, pracodawca ma możliwość zawarcia z pracownikiem m.in. umowy o pracę zawartej na czas określony, jak i zawarcia umowy o pracę na czas nieokreślony. Różnica pomiędzy tymi umowami polega nie tylko na okresie na jaki zawarta ma być dana umowa ale także na formie i elementach jakie powinno zawierać wypowiedzenie danej umowy. Artykuł „Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę” jest częścią serii o Prawie pracy. Otóż pracodawca nie ma obowiązku podawania przyczyny wypowiedzenia umowy w przypadku umowy […]

20.08.2021

Kontrola trzeźwości pracownika

Warunki kontroli stanu trzeźwości pracownika Pracodawca ma prawo do wymagania i egzekwowania obowiązku polegającego na zakazie spożywania alkoholu w miejscu pracy, a także do stawiania się w miejscu pracy wyłącznie w stanie trzeźwości. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. W szczególności pracodawca jest obowiązany do: organizowania pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy, zapewniania przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, […]

19.08.2021

ZFŚS dla pracowników na okresie próbnym

Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyznawane są w oparciu o kryterium socjalne pracownika, poparte stosownymi oświadczeniami i zaświadczeniami. Bez znaczenia przy tym pozostaje rodzaj i okres, na jaki została zawarta z pracownikiem umowa o pracę, w związku z czym pracownik przebywający na umowie na okres próbny, również może ubiegać się o dofinansowanie i świadczenie z ZFŚS. Artykuł „ZFŚS dla pracowników na okresie próbnym” jest częścią serii o Prawie pracy. Tytułem wstępu, zasady tworzenia […]

18.08.2021

RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika

Czy pracodawca w celu ochrony pozostałych pracowników w obecnych pandemicznych czasach może dokonać pomiaru temperatury ciała od swojego podwładnego? W związku z rozprzestrzeniającą się epidemią COVID wydaje się, że takie działania pracodawcy są jak najbardziej uzasadnione, mimo, że przepisy Specustawy w pierwszej kolejności uprawnienia w postaci podjęcia określonych czynności zapobiegawczych w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii przyznają Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu. Artykuł „RODO: Prewencyjny pomiar temperatury u pracownika” […]

18.08.2021

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, gdy pracownik nie chce go odebrać?

Jak skutecznie doręczyć wypowiedzenie umowy o pracę, gdy pracownik nie chce go odebrać? Brak odbioru przez pracownika wypowiedzenia umowy o pracę nie musi oznaczać braku rozpoczęcia biegu terminu wypowiedzenia łączącego strony stosunku pracy. Musimy tylko zadbać o to, by wystąpiło domniemanie faktycznego doręczenia wypowiedzenia umowy o pracę. Ten artykuł  jest częścią serii o Prawie pracy. Wyróżniamy 4 warianty zakończenia stosunku pracy: na mocy porozumienia stron; na mocy rozwiązania umowy […]

18.08.2021

Czy mobbing można udowodnić?

Zgodnie z definicją Słownika Języka Polskiego, mobbing oznacza „stosowanie różnych form przemocy psychicznej w miejscu pracy”. Powyższy termin pochodzi od angielskiego czasownika „to mob”, co oznacza „nagabywać, napadać, zaczepiać” oraz rzeczownika „mob”, co oznacza motłoch, tłum. Artykuł „Czy mobbing można udowodnić?” jest częścią serii o Prawie pracy. Polska definicja mobbingu okreslona została w przepisach kodeksu pracy. Zgodnie bowiem z art. 943 §  2 ustawy z dnia […]