Blog

Biznes

15.12.2021

Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów

W Polsce coraz więcej inwestycji dotyczących dużych farm PV czyli projektów powyżej 1 MW. Dla dużych, wielkopowierzchniowych farm fotowoltaicznych podstawowym problemem – ze względu na skalę inwestycji – jest kwestia pozyskania koniecznej dokumentacji tj. uzyskania odpowiednich decyzji admnistracyjnoprawnych. Artykuł „Duże farmy PV a konieczność odrolnienia gruntów” jest częścią serii o OZE.  Nie ma w tym nic zaskakującego, ponieważ z tym samym problemem muszą się mierzyć […]

26.11.2021

Nowelizacja ustawy OZE: 4 najważniejsze zmiany

Nowelizacja ustawy OZE,  która weszła w życie 30 października 2021 r. zmieniła zasady funkcjonowania systemów wsparcia dla wytwórców energii z OZE tj. zasady rządzące systemem aukcyjnym i sytemami FIT i FIP. Wydłużono do 8 lat możliwości korzystania z pomocy publicznej. Obecnie terminem granicznym, do którego obowiązuje wsparcie jest 30 czerwca 2047 r. (poprzednie regulacje obowiązywały do końca czerwca 2039 r.) W związku z powyższym wydłuży się okres wsparcia w postaci obowiązku zakupu niewykorzystanej […]

12.10.2021

Dzierżawa pod farmę fotowoltaiczną – co należy zawrzeć w umowie?

Wiele osób fizycznych i podmiotów gospodarczych decyduje się na mikroinstalacje paneli fotowoltaicznych na ścianach lub dachach swoich budynków. Wielu bardziej ambitnych inwestorów chciałoby się podjąć większych przedsięwzięć, lecz nie posiadają odpowiednich gruntów, nieruchomości, aby umieścić na nich większą ilość paneli fotowoltaicznych. W tej sytuacji korzystnym oraz praktycznym rozwiązaniem będzie dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną. W artykule pokazujemy co definitywnie należy zawrzeć w umowie pod farmę fotowaltaiczną. I. Czym jest […]