Blog

Biznes

04.07.2023

Zmiana stosunków wodnych

Co to jest zmiana stosunków wodnych? Pojęcie zmiany stosunków wodnych zostanie skrótowo omówione przez pryzmat art. 234 prawa wodnego. Zgodnie z art. 234 […]1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może: 1) zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich; 2) odprowadzać wód oraz wprowadzać […]

29.06.2023

Fundacja rodzinna

Zdarza się często, że spadkobiercy nie mogą zajmować się biznesem rodzinnym w związku z czym ustawodawca przewidział rozwiązanie znane w innych krajach czyli fundację rodzinną. Rozwiązanie to pozwala nadal prowadzić biznes rodzinny bez zaangażowania następców prawnych. Jednocześnie fundacja rodzinna pozwala chronić majątek wypracowany przez lata czy pokolenia. We wpisie tym przedstawimy ogólne zasady funkcjonowania nowego bytu prawnego jakim jest fundacja rodzinna w polskim systemie prawnym. Dlaczego […]

23.06.2023

Leasing a lichwa

Wezwanie do zwrotu przedmiotu leasingu Jakże różne są reakcje przedsiębiorców na działania windykacyjne firm pożyczkowych lub oferujących leasingi, które to firmy w wyniku tych działań chcą odebrać samochody lub maszyny wcześniej wyleasingowane lub na które wcześniej udzielono pożyczki ze względu na brak spłat lub opóźnienia w spłatach rat leasingowych. Niektórzy klienci, w swej bezsilności pytają czy jeżeli ukryją, zniszczą lub spalą dany przedmiot to czy osiągną chociaż to, […]

26.05.2023

Kooperatywy mieszkaniowe czyli wspólne budowanie – nowe przepisy

Co to jest kooperatywa mieszkaniowa?   1 marca 2023 r. weszła w życie ustawa o kooperatywach mieszkaniowych, która za pomocą nowych przepisów wprowadza dodatkowe możliwości dla osób, które wspólnie, ale jednocześnie samodzielnie chciałyby zbudować budynek mieszkalny. Rozwiązanie przeznaczone jest dla co najmniej 3 osób fizycznych zamierzających rozpocząć inwestycję i stać się stronami umowy kooperatywy mieszkaniowej. Czy kooperatywa mieszkaniowa pozwala ograniczyć koszty?   Ustawa o kooperatywach mieszkaniowych pozwala […]

19.05.2023

Nawiezienie ziemi na działkę

Chciałbym podnieść oraz utwardzić teren i przyjąłem ziemię z wykopów na działkę Z problemem pt. chciałbym podnieść teren i przyjąłem ziemię na działkę z wykopów spotykamy się coraz częściej nie tylko z tego powodu, że sami chcemy wykonać prace ziemne i podnieść poziom naszej nieruchomości w związku z czym zamawiamy materiały w tym celu, ale także ze względu na wykorzystanie przez inne osoby naszej niewiedzy dotyczącej prawa odpadowego. Coraz częściej inwestorzy oferują różnym osobom ziemię z wykopów, […]

01.09.2021

Umowa spółki a umowa wspólników

Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy umową wspólników, a umową spółki? Artykuł „Umowa spółki a umowa wspólników” jest częścią serii artykułów Umowy. Tytułem wstępu w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że umowa spółki jest pewnym aktem założycielskim spółki podpisanym przez wspólników, w którym wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu i określają w nim co najmniej minimalne wymagane przez prawo założenia, a umowa wspólników jest pewnym porozumieniem wszystkich bądź […]

27.08.2021

Umowa consultingu

Consulting jest to rodzaj działalności gospodarczej polegający na świadczeniu usług doradczych, najczęściej na rzecz przedsiębiorców. Jego popularności należy upatrywać w dokonującym się nieustannie postępie technicznym w gospodarce oraz specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. Nawet najlepiej wykształcony przedsiębiorca często nie jest w stanie rozwiązać problemów w każdej dziedzinie związanej z prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto, stając przed koniecznością wprowadzenia określonych zmian w swoim przedsiębiorstwie, wymuszonych np. zmieniającym się przepisami prawa podatkowego, […]

26.08.2021

Umowa know-how

W obecnych czasach wartościowa informacja może być na wagę złota. Będąc zatrudnionym w danej firmie przez wiele lat mamy często okazję podpatrywać sposób organizacji pracy, co powoduje, że z czasem sami pozyskujemy wiedzę, pozwalającą na udoskonalenie metod produkcji, świadczenia usług czy poprawę wydajności. W którymś momencie może się okazać, że tego typu informacje zaczynają przedstawiać samoistną wartość gospodarczą, którą można by było odpłatnie podzielić z innymi osobami. Niniejszy […]

26.08.2021

Umowa konsorcjum

Charakterystyka umowy konsorcjum Umowa konsorcjum należy do kategorii umów nienazwanych, w związku z powyższym w aktach normatywnych nie zawarto szczególnych regulacji dotyczących ww. umowy. Jedynie w art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe określono regulacje odnoszące się do konsorcjum bankowego. Zgodnie z powyższą normą prawną, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. Należy wskazać, że w obrocie prawnym […]