Blog

Prawo administracyjne

28.02.2024

Sądowe nabycie spadku a notarialne poświadczenie dziedziczenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami spadkobierca, aby nabyć prawa do spadku może wystąpić do sądu i uzyskać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku bądź udać się do notariusza w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Sądowe nabycie spadku Kto jest uprawniony do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku? Jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego, katalog osób uprawnionych do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest otwarty, zdeterminowany jednak przez pojęcie interesu. […]

30.10.2023

Odrolnienie działek klas I-III w świetle reformy planistycznej

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miała na celu ograniczenie możliwości budownictwa na terenach rolnych znajdujących się w oddaleniu od zabudowy. Jednakże na mocy reformy planistycznej obowiązującej od 24 września bieżącego roku co do zasady nie przekształcisz już działek rolnych klas I – III w działki budowlane.   Wyżej wymieniona reforma zmieniła przepis art. 7 ust. 2a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który obecnie stanowi, że: nie wymaga uzyskania […]

25.09.2023

Rewolucja czy ewolucja w planowaniu przestrzennym?

24 września rozpoczęła się wielka nowelizacja planowania i zagospodarowania przestrzennego! Część przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw weszła w życie. Nowelizacja na podstawie wyżej wymienionej ustawy będzie wdrażana etapami, a zakończy się w 2026 roku. Jakie są najważniejsze zmiany? Plan ogólny zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego W myśl nowych regulacji, studium uwarunkowań i kierunków […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

13.09.2023

Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

W dobie rosnących cen gruntów atrakcyjnym pomysłem wydaje się zakup działki rolnej i jej późniejsze odrolnienie. Ale czy zawsze takie rozwiązanie jest korzystne? Czym jest odrolnienie? Przekształcenie działki rolnej w budowlaną polega na zmianie przeznaczenia gruntu na nierolniczy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub na uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Następnie konieczne będzie wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej. Decyzja o warunkach zabudowy W przypadku, gdy dla danej działki nie został […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

25.08.2023

Przy kredycie 2% bez PCC. Kto jeszcze skorzysta?

Przy nabyciu nieruchomości z rynku wtórnego kupujący ma obowiązek zapłacić podatek PCC od zakupu tej nieruchomości. Zgodnie z art. 7 ust. 1a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, stawka podatku  od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%. Jednakże […]
Karolina Michalska
Karolina Michalska
Radca prawny

18.05.2023

Zasiedzenie nieruchomości – ABC wnioskodawcy

Od kilku lat na rynku obserwujemy gwałtowny wzrost cen nieruchomości, które w czasach galopującej inflacji stanowią lokatę kapitału i zabezpieczenie na przyszłość. Najczęściej spotykanym sposobem nabycia prawa własności jest umowa, jednakże może warto pomyśleć o uregulowaniu stanu prawnego posiadanych gruntów? Jednym z takich rozwiązań jest zasiedzenie.   Czym jest zasiedzenie nieruchomości? Zasiedzenie  nieruchomości jest jednym ze sposobów nieodpłatnego nabycia prawa własności ex lege […]

09.05.2023

Odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną

Jeżeli część lub cała Twoja nieruchomość została przejęta w związku z realizacją inwestycji drogowej to ten poradnik jest dla Ciebie! W przystępny sposób pokażemy Ci co musisz wiedzieć, by walczyć o jak najwyższe odszkodowanie!   Komu przysługuje odszkodowanie? Wywłaszczenie nieruchomości przejętych w związku z realizacją inwestycji w trybie ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych następuje za odszkodowaniem ustalonym na rzecz dotychczasowych właścicieli nieruchomości, […]

05.05.2023

Odszkodowanie za słup energetyczny na działce na drodze administracyjnej

Jeżeli na Twojej działce posadowiony został w PRL-u słup energetyczny lub inne urządzenia przesyłowe (gazociągi, wodociągi, ropociągi, kanalizację i światłowody) przebiegające przez działkę, a w dziale III księgi wieczystej nieruchomości brak jest wpisu o ustanowieniu służebności przesyłu na rzecz operatora przesyłowego, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że należy Ci się odszkodowanie za posadowienie tego słupa!   Warto wspomnieć, że już sama linia elektroenergetyczna przechodząca nad działką daje podstawy do wystąpienia z roszczeniem o ustalenie […]

24.08.2022

Podział gospodarstwa rolnego w spadku

W tym wpisie chcielibyśmy przedstawić Państwu wybrane możliwości zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które wchodzi w skład masy spadkowej. Podział gospodarstwa rolnego różni się od zwykłego podziału majątku wchodzącego w skład masy spadkowej.