Blog

Biznes

12.10.2021

Dzierżawa pod farmę fotowoltaiczną – co należy zawrzeć w umowie?

Wiele osób fizycznych i podmiotów gospodarczych decyduje się na mikroinstalacje paneli fotowoltaicznych na ścianach lub dachach swoich budynków. Wielu bardziej ambitnych inwestorów chciałoby się podjąć większych przedsięwzięć, lecz nie posiadają odpowiednich gruntów, nieruchomości, aby umieścić na nich większą ilość paneli fotowoltaicznych. W tej sytuacji korzystnym oraz praktycznym rozwiązaniem będzie dzierżawa gruntu pod farmę fotowoltaiczną. W artykule pokazujemy co definitywnie należy zawrzeć w umowie pod farmę fotowaltaiczną. I. Czym jest […]

01.09.2021

Umowa spółki a umowa wspólników

Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy umową wspólników, a umową spółki? Artykuł „Umowa spółki a umowa wspólników” jest częścią serii artykułów Umowy. Tytułem wstępu w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że umowa spółki jest pewnym aktem założycielskim spółki podpisanym przez wspólników, w którym wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu i określają w nim co najmniej minimalne wymagane przez prawo założenia, a umowa wspólników jest pewnym porozumieniem wszystkich bądź […]

27.08.2021

Umowa consultingu

Consulting jest to rodzaj działalności gospodarczej polegający na świadczeniu usług doradczych, najczęściej na rzecz przedsiębiorców. Jego popularności należy upatrywać w dokonującym się nieustannie postępie technicznym w gospodarce oraz specjalizacji poszczególnych dziedzin życia. Nawet najlepiej wykształcony przedsiębiorca często nie jest w stanie rozwiązać problemów w każdej dziedzinie związanej z prowadzoną przez niego działalnością. Ponadto, stając przed koniecznością wprowadzenia określonych zmian w swoim przedsiębiorstwie, wymuszonych np. zmieniającym się przepisami prawa podatkowego, […]

26.08.2021

Umowa know-how

W obecnych czasach wartościowa informacja może być na wagę złota. Będąc zatrudnionym w danej firmie przez wiele lat mamy często okazję podpatrywać sposób organizacji pracy, co powoduje, że z czasem sami pozyskujemy wiedzę, pozwalającą na udoskonalenie metod produkcji, świadczenia usług czy poprawę wydajności. W którymś momencie może się okazać, że tego typu informacje zaczynają przedstawiać samoistną wartość gospodarczą, którą można by było odpłatnie podzielić z innymi osobami. Niniejszy […]

26.08.2021

Umowa konsorcjum

Charakterystyka umowy konsorcjum Umowa konsorcjum należy do kategorii umów nienazwanych, w związku z powyższym w aktach normatywnych nie zawarto szczególnych regulacji dotyczących ww. umowy. Jedynie w art. 73 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe określono regulacje odnoszące się do konsorcjum bankowego. Zgodnie z powyższą normą prawną, banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. Należy wskazać, że w obrocie prawnym […]

25.08.2021

Umowa lombardowa

Lombard to tradycyjne miejsce udzielania wsparcia finansowego, szczególnie dla osób bez lub z niską zdolnością kredytową. Można w nim nie tylko kupić albo sprzedać wszelkiego rodzaju produkty, lecz także w szybki sposób uzyskać pożyczkę gotówkową pod „zastawiony” towar. Na czym w istocie polega ten stosunek prawny? Artykuł Umowa lombardowa jest częścią serii artykułów Umowy. Umowa lombardowa jest to umowa nienazwana, nieuregulowana wprost w przepisach prawa. Stronami umowy są właściciel lombardu […]

25.08.2021

Umowa sponsorska

Sponsoring stanowi jedną z form masowej promocji, której celem jest dotarcie do szerokiego grona odbiorców i promowanie wizerunku, produktu czy świadczonej usługi. Pozwala na zyskanie popularności, poszerzenie kręgu klientów, zbudowanie pożądanej renomy, a także poprawienie wizerunku w kryzysowych sytuacjach. Artykuł Umowa sponsorska jest częścią serii artykułów Umowy. Sponsoring jest to forma działalności polegająca na „finansowaniu przez sponsora określonego przedsięwzięcia w zamian za świadczenie wzajemne sponsorowanego”. Sponsoring jako zjawisko […]

21.08.2021

Faktoring a forfaiting

W obecnych czasach przedsiębiorcy, którym zależy na byciu konkurencyjnym w swojej branży, często proponują kontrahentom odroczone terminy płatności za wystawioną fakturę. Takie odroczenie może trwać kilkadziesiąt dni, a nawet kilka lat. Nie trudno odgadnąć, że istnieje ryzyko powstania komplikacji dla sprzedawcy/usługodawcy, gdy z jednej strony towar został wydany albo usługa wykonana i zostały już poniesione pewne koszty z tym związane, a z drugiej strony istnieje ryzyko braku płatności w terminie lub […]

23.08.2021

Kontrakt menedżerski

W polskim obrocie gospodarczym wyodrębniły się dwa zasadnicze podejścia do zatrudniania osób na wyższych stanowiskach, czyli tzw. menedżerów (inaczej zarządców). Pierwszą z nich jest umowa o pracę, co jednakże związane jest z istnieniem stosunku zależności między pracownikiem a pracodawcą. Drugą jest kontrakt menedżerski, stanowiący specyficzny rodzaj zatrudnienia. Kontrakt jest to w rzeczywistości umowa nienazwana, nieuregulowana w przepisach polskiego prawa, jednakże dopuszczalna z uwagi na zasadę swobody umów, o czym […]