Blog

Biznes

23.08.2021

Jaka jest różnica między gwarancją a rękojmią?

Wpadamy w irytacje gdy niedawno zakupiony produkt nagle się psuje. Chcemy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu dokonania naprawy, wymiany produktu na nowy albo otrzymania zwrotu pieniędzy. Przy zakupie często pytamy o gwarancję, jednak polskie prawo dodatkowo chroni kupujących również poprzez rękojmię. W artykule pokazujemy różnicę między nimi oraz jak je stosować. Uprawnienia wynikające z obu instytucji można wykonywać niezależnie od siebie. Mówimy o sytuacji gdy konsument […]

17.08.2021

Zasiedzenie a przekształcenie spółki

Czym jest zasiedzenie? Zasiedzenie stanowi formę pierwotnego nabycia własności w stosunku do ruchomości, jak również nieruchomości niepowodującym wygaśnięcia ograniczonych praw rzeczowych. Kwestie zasiedzenia nieruchomości zostały uregulowane w art. 172 kodeksu cywilnego, którego treść stanowi, że poprzez zasiedzenie własność nieruchomości nabyć może posiadacz samoistny, którego posiadanie trwa nieprzerwanie od lat 20, chyba że posiadanie uzyskał w złej wierze. Jakie są przesłanki zasiedzenia? Przesłankami, których wystąpienie jest konieczne […]

16.08.2021

Własność wspólników spółki cywilnej czy środki trwałe

Czyją własnością będą budynki wybudowane na nieruchomości będącej własnością jednego ze wspólników spółki cywilnej? Przed udzieleniem odpowiedzi na tytułowe pytanie należy określić czym jest własność. Mianem prawa własności należy określić posiadające bezwzględny charakter fundamentalne prawo rzeczowe. Przepisy kodeksu cywilnego, a dokładnie jego art. 140  wskazuje wśród uprawnień właściciela prawo do korzystania z rzeczy, pobierania z niej pożytków i dochodów oraz prawo do rozporządzani rzeczą objętą własnością. […]

15.08.2021

Przekształcenie podmiotu a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Przekształcenie podmiotu a rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. W pierwszej kolejności zacząć należy od wyjaśnienia czym w ogóle jest księga wieczysta. Księgi wieczyste są rejestrem prowadzonym w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości, jak również ograniczonych praw rzeczowych. Treść wpisów dokonanych w księdze wieczystej co do zasady determinuje stan prawny zarówno nieruchomości jak i ograniczonych praw rzeczowych nią objętych. Jakie prawa mogą być ujawnione w księdze wieczystej? […]

12.08.2021

Zarząd kadłubowy

Konieczność uzupełnienia składu zarządu na skutek zmniejszenia się jego składu – zarząd kadłubowy Jakie problemy prawne mogą powstać w sytuacji gdy zarząd spółki określony jest w sposób sztywny a jakie gdy określony jest w sposób widełkowy? Wcale często zapisy umów spółek przewidują skład zarządu spółki z o.o. określony nie w sposób widełkowy (tytułem przykładu: w skład zarządu wchodzi od 1 do 3 osób), ale w sposób sztywno określony (zarząd składa […]

11.08.2021

Oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału

Oświadczenie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału dotyczy też kapitału zapasowego (agio) a spółka z o.o. może domagać się od wspólnika wpłaty z tytułu objętych udziałów. Czy oświadczenie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału dotyczy też kapitału zapasowego (agio)? Do zgłoszenia zmian w spółce z o.o. konieczne jest złożenie oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w całości przez wszystkich wspólników. […]

10.08.2021

Czy spółka z o.o. musi mieć prezesa?

Czy w składzie zarządu spółki z o.o. musi zasiadać jej prezes? Pozornie to pytanie mogłoby wiązać się z problemem tzw. zarządu kadłubowego o którym pisaliśmy tutaj.W omawianym przypadku nie chodzi jednak o sytuację, w której zarząd w spółce jest niewłaściwie obsadzony, a o problem prawny, który celowo umieściliśmy w osobnym cytacie: Jeżeli w umowie spółki reprezentacja kształtuje się w ten sposób, że w przypadku zarządu jednoosobowego do reprezentacji spółki uprawniony jest prezes zarządu samodzielnie a w przypadku zarządu wieloosobowego […]